FUNKTIONERADE ÄMNEN

SENASTE ÄMNEN

Barns HälsaBenHjärnaLever Och GallblåsanÖgaGenetisk sjukdom Hepatolentikulär Degeneration

Hepatolentikulär degeneration är en autosomal recessiv genetisk sjukdom som kräver livslång behandling för de flesta patienter. Denna artikel kommer att presentera dess etiologi, sy...

Barns HälsaMatsmältningssystemetNervsystemBlodGenetisk sjukdom Citrullinemi

Citrullinemi är en genetisk sjukdom och svåra fall kan leda till koma. Det rekommenderas att söka medicinsk behandling så tidigt som möjligt och kosten är den mest grundläggande b...

KLASSIFICERING EFTER KROPPSDELAR